Privacy

Sport Initiatief Sleen, kortweg SIS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SIS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SIS.
SIS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Waarom SIS uw gegevens nodig heeft

SIS verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

Hoe lang we u gegevens bewaren

SIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

SIS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.sis-sleen.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. SIS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar sis-sleen@hotmail.com met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.

Beveiligen

SIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met

SIS via sis-sleen@hotmail.com
KvK 61876720

Sleen, juli 2018