Lesrooster

Wanneer?

Wat?

Waar?

Maandag
16:30-17:30Kids2MoveZaal 1
18:30-19:30HathaYogaZaal 2
19:30-20:30BootCampIn en om Sleen
19:30-20:30BoxingBootCampZaal 1
20:15-21:15YinYoga
Zaal 2
20:30-21:30BodyFitZaal 1
Dinsdag
19:00-20:00HiiT-CoreZaal 1
19:00-20:00
SpinningZaal 2
20:00-21:00HiiT-Core BB (besloten)Zaal 1
20:00-21:00SpinningZaal 2
Woensdag
09:00-10:00HiiT-CoreZaal 1
16:30-17:30Kids2MoveZaal 1
19:00-20:00PilatesZaal 1
19:15-20:15PowerYogaZaal 2
20:00-21:00 baSIS beweegles BMI 30+Zaal 1
19:30-20:30BootCampEmmen Centrum
20:30-21:30PowerYogaZaal 2
Donderdag
09:00-10:00PilatesZaal 1
09:00-10:00HathaYogaZaal 2
19:00-20:00SpinningZaal 2
19:30-20:30BoxingBootcampZaal 1
20:00-21:00Spinning (optie)Zaal 2
20:00-20:30 baSIS Coaching BMI 30+ 1ste groep
20:30-21:15/30 baSIS Coaching BMI 30+2de groep
20:30-21:30Cross-HiiTZaal 1
Vrijdag
09:00-10:00BodyControl Zaal 1
10:30-11:30PowerWalkingIn en om Sleen
Zaterdag
09:30-10:30BootCampEmmen Boslaan
10:00-11:00YinYoga
Zaal 2
10:30-11:30HardloopgroepIn en om Sleen
10:30-11:30PowerWalkingIn en om Sleen
Zondag
09:30-10:30SpinningZaal 2
10:00-11:00
BootCampSleenerzand Kibbelkoele
10:30-11:30SpinningZaal 2